BURINA & MICHINA Armenta e armentaróli

MICHINA: T’al sai che an televisión j’hon facc vighi doj chi parlavu d’l’armenta a Lisòndria ?
BURINA: - Perché ajuma zà l’armenta suta au nas onche nujater o l’è cula là chi son nenta andonda sbatla e la venu a trè vea chi da noi perché i j’hon dicc che u séndic u l’ha urdinà a la sitadinonsa: “O chi féj el triciclu o avf’la fass mangè ansema a la bonda stagnaja” !!
M.: - Eehh, cara té quondi che au sendic uj gira ‘l bali, tenti a la larga da lü perché set fai nenta la diferensa ant’l’armenta, ut pea per el ciapi del cü ut sbatt ant’l’armentaróla e ut sara el cuercc an s’el murr !!
B.: - T’hai propi razon...pô quond’ ch’it venu a piè t’vurrai mea andej a dì che t’ei in neonato tracc andrenta a l’armentaróla ?
M.: - Nooo, u séndic le propi bravf...l’è stacc el prim a dè ‘l bonn esempi...l’ha triciclà fina i só barbiss !
B.: - Ohh, basssta laaaa e c’m’è ch’la facc ?
M.: - Di man’ in mon chi’ji drucavu i cavì, lü, ch’l’è ‘nteligent e l’ha amparà a fè el barbé a Siviglia, uj fava sü e i trava nenta vea ma u s’j’anculava suta au nass. Adess t’vighi che bei barbiss ch’l’ha ? At capì adess se ch’l’è u triciclu d’l’armenta o no ?
B.: - A j’ho capì, a j’ho capì...anveci d’sbati vea la tòla d’l’a Coca Cola, am la tacch suta au nass !
M.: - Ozàaaa, tachti onche sé la pèl d’na banoina acsé t’vai an gir a fè la réclam d’la Cichita, a sat pü se dì...aruabi !
B.: - Sta cituuuu...che t’hai pü barbiss té che Vitoriu Emanuele. Pütost cuj doj an televisión t’j’hai cuntsì ?
M.: - Mé no, mé...Jën l’ava in giacurlen griss, bel ma sensa culëtt...Uj’amniva föra anmachi in tuchtinén d’camiza davzen a l’afari d’Adamo...U smjava Don Ivo an ferie...Però ant’el mur l’era tütt Portos el muscheté onche se a dì la verità mé a j’ho mai vist Don Ivo fè Zorro ant’la curt, nehhh ! L’ater anveci l’era magher c’m’en ciò...bela ciücià daj plison ! I parlavu ben tücc e doj ma cul ciücià, magher, i l’avron triciclà almenu doj o trei vòti.
B.: - Mè a diggh che per amparè a fè la diferensa, da chi ‘n meis la Gelmini u s’anventa ‘na laurea an smaltimento d’l’armenta e nujater prima ‘d trè vea la bursa col tumatichi marsi e j’oss di pulaster zà ciüciaji, dubuma ciamè ‘n cumercialista espert d’l’Amiu.
M.: - Brava Bury, t’hai dicc propi ben. Set vori mai, nujater zà ‘n po’ ‘n s’l’età c’m’è ch’a fuma a savei d’la bonda stagnaja, la bonda Cantone, l’ümid, el sëcch, l’urganich...la carta, el cartón...Ah, a pruposit ‘d carta ma i triciclu onche cula igienica, set t’la sbati ant’l’armentaróla anveci che ‘nt’el cesu ?
B.: - Ohh, sei, sei, chi l’ha biciclu. I biciclu tütt ma propi tütt.
M.: - Scarériii, magari con cula che ta t’ei strugiaja ‘l cü i fòn i tuajén e mé a m’arzent la buca con isi...e sa füssa sfortünaja a vaggh a résig ad tachem ‘el muroidi ! Füsti orbi a l’armenta co u triciclu e la diferensa...Ater che diferensa ! A j’ho capì che tra la carta da cü e i tuajén i fon propi nenta la diferensa ! T’hai facc ben a dimamla. Da adess a dröbb anmachi cuj ad teira, acsé a son sicüra...
Us pô pü esi sicürr d’niente ant’ist mond, nionca con l’armenta. Tè t’la sbati vea e lur i t’la portu turna ‘n cà, trücaja da in’atra ròba.
At salütt Bury, a vaggh vea propi scunsulaja…Uh zà ch’um’è ‘mnì ‘n ment a devf andè a crumpè doj rotul sed’no c’m’è c’a fasa a süèm la büca. Ciauuu.

Nessun commento:

Posta un commento

POST RECENTI